Állami gimnázium, Petrozsény, 1898

A . petrozsényi áll. segélyezett községi algymnasinm Mesitiie ü az 1BD8—£>£>. iskolai évről. Közli: Dr. H a I m o s Béla, igazgató-tanár. Petrozsény, nyomatott Figuli Antal gyorssajtóján 18 99.

Next

/
Thumbnails
Contents