Katolikus gimnázium, Podolin, 1903

: K E GYE S TANÍTÓRA N DI E K VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PODOLINI FIÚM. KATH. ALGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1903-1904. TANÉVRŐL. A KÖZLI: SZÁRNOVSZKY EDE IGAZGATÓ. KÉSMÁRK NYOMATOTT SAUTER PÁL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents