Állami főreáliskola, Pozsony, 1881

POZSONY SZAB. KIR. VÁROSA YEGYESVA1LÁSÜ forealiskolajának értesítője AZ 1881/83. ISKOLAÉVRŐL. KÖZLI SAMARJAY MIHÁLY, igazgató. STAMPFEL, EDER ÉS TÁRSAI KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETE.

Next

/
Thumbnails
Contents