Állami főreáliskola, Pozsony, 1882

POZSONY SZAB. KIR. YÁROSA VEGYESVALLÁSU FÖREÁLISKOLÁJÁ N A K ÉRTESÍTŐJE AZ 1883/83. ISKOLAÉVRŐL. KÖZLI SAMARJAY MIHÁLY, igazgató. STAHPFEL, EDER ÉS TÁRSAI KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETE.

Next

/
Thumbnails
Contents