Állami főreáliskola, Pozsony, 1885

k k A POZSONYI F ÖREÁ L T SKO L A ÉRTESÍTŐJE AZ 1885|86. ISKOLAÉVRŐL. KÖZLI S AM AR JA Y MIHÁLY, igazgató. POZSONY. STAMPFlL, eder és társai könyvnyomtató intézetéből. 18SG.

Next

/
Thumbnails
Contents