Állami főreáliskola, Pozsony, 1908

POZSONYI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ÖTVENKILENCEDIK, AZ 1908 1909-dik ISKOLAI ÉVRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÖJ E. A KÖZLI ALBRECHT JÁNOS, IGAZGATÓ. POZSONY. UDER ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents