Állami főreáliskola, Pozsony, 1914

Pozsonyi tankerület. 1914/15. isk. év. A POZSONYI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA HATVANÖTÖDIK, AZ 1914/1915. ISKOLAI ÉVRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI BITTERA KÁROLY, IGAZGATÓ. POZSONY. EDER ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents