Katolikus főgimnázium, Pozsony, 1876

T a i* t a 1 o m. I. Emlékszavak dicsőn uralkodó felséges Királyunk és Királynénk meg- koronáztatásának a pozsonyi kir. kath. főgymnasium által 1877. junius hó 8. napján kegyeletesen megült tizedik évfordulóján Kol- már József -tói. II. Eszmetöredékek a magyar irodalomtörténet tanításáról gymnasiumainkban Andrássy Jenő-tői. III. Tanárkar 1876/7. IV. Tanterv 1876/7. V. Szabad dolgozati feladványok. VI. Tanodái közlemények. VII. Taneszközök. VIII. Jótékonysági rovat. IX. Az 1877/8. tanév kezdete. X. Az 1876/7. érettségi vizsgálat eredménye. XI. Az ifjúság 1876/7. érdemsorozata. XII. Statistikai kimutatás 1876/7-re.

Next

/
Thumbnails
Contents