Katolikus főgimnázium, Pozsony, 1877

L Pozsony os kornyéke nagy lepkéinek jegyzéke. Alig van város hazánkban, melynek természetrajzi viszonyait oly számos értekezés ismertetné, mint Pozsonyét. Természettan! földrajzát, hegyrajzi, vízrajzi, égalji és főleg földtani viszonyait Dr. Kom hu ber G. A., városi főreáliskolánk volt természetrajzi tanára irta meg 1865. azon monográfiában, melyet „Pozsony és környéke“ czím alatt gróf Zichy Károly bőkezűsége szentelt orvosaink és természet­vizsgálóink Xl-ik, Pozsonyban tartott nagy gyűlésének. Pozsony Flórájának irodalma ma-holnap három százados jubileumát ülheti. Tanúskodjék erről a kiválóbb növénytani munkák jegyzéke: C. Clausius. Rar. aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum historia. Ant- werpiae 1583. — Rar. plantarum historiae. Antwerpiae 1601. J. Csapó. Uj füves és virágos magyar kert. Pozsony. 1792. S. Lumnitzer. Flora Posoniensis. Lipsiae. 1791. P. Ballusch. Beschreibung von Pressburg. 1823. Steph. Endlicher. Flora Posoniensis. Posonii. 1830. D. Stur. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Bécs. XX. köt. A pozsonyi természettud. egylet közlönyében: J. Bolia 1856. 1858. 1859. J. L. Holuby 1856. Dr. Korn hu ber G. A. 1858. 1866. L. Richter 1863. J. Wiesbauer 1869/70. 1871/2. Dr. Fr. Kriza eh az „Őst. hőtan. Zeitschrift“ 1856. és 57. évi folyamában. A pozsony városi főreáliskola IV., V. és X-dik p rogr am in­jában: Dr. Kornhuber G. A. Die Umbelliferen Pressb. — Uebersicht der phaner. Pflanzen. — Die Gefässpflanzen der Pressburger Flora. Pozsony faunája azonban, különösen az alsóbb rendű állatoké kevéssé ismeretes. Bolia, Böckh, Kornhuber és mások csak is faunánk egyes rendéinek főbb nemeit tárgyalták. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents