Állami tanítónőképző intézet, Pozsony, 1907

M. K1R(ÁLLAMI TAN HÓNOK ÉRZŐ-INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 190Ï—908. ISKOLAI ÉVRŐL. A POZSONYI SZERKESZTETTE WOLLMANN ELMA, IGAZGATÓ. POZSONY. WIGAND if. K. KÖNYVNYOMDÁJA, 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents