Katolikus főgimnázium, Privigye, 1890

A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIYIGYEI ROM. KATH. ALGYMNÀSIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1890—1891-IKI TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI KÁDEK ISTVÁN G Y MN. IGAZGATÓ. NYITRA, 1891. HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents