Katolikus főgimnázium, Privigye, 1891

A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVIGYEI R. K. ÀLGYMNÀSIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1891 —189 2-IKI TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI KÁDEK ISTVÁN G y MN. IGAZGATÓ. N Y I T R A. HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents