Katolikus főgimnázium, Privigye, 1895

VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVIGÏEI ROM. KATH. ALGYMHASÏUI értesítője AZ 1895—6. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: KARSAY JÁNOS gymn. Igazgató. Nagy-Tapolc3ány, Platzko Gyula könyvnyomdájában 189p A KEGYES TANÍT ÓRENDIEK

Next

/
Thumbnails
Contents