Katolikus főgimnázium, Privigye, 1900

„ TANITÓRf/vo^ VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIYIGÏEI RÓM. KATH. ALGYMNAS1UM ÉRTESÍTŐJE-5- VZ 1000—001. TANÉVBŐL. -=S­KÖZZÉTESZI : AZ IGAZGATÓSÁG. PRIVIGYÉN 1901. NYOMATOTT GUBITS BBKNÁT GYORSSAJTÓJÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents