Katolikus főgimnázium, Privigye, 1907

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVIGYEI ROM. KATH. GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJ E AZ 1907-1908. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI : RÓZSAHEGYI JÁNOS IGAZGATÓ. PRIVIGYÉN, 1908. NYOMATOTT GUBITS BERNÂT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents