Katolikus főgimnázium, Privigye, 1915

Pozsonyi tankerűlet. 1915 —16. tanév. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ P R I V I G Y E I RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 - 16. TANÉVRŐL. Közzéteszi : SZEGESS MIHÁLY, igazgató. OUBITS BERNÂT KÖNYVNYOMDÁJA PRIVK1YÉN. 1916.

Next

/
Thumbnails
Contents