Katolikus főgimnázium, Privigye, 1916

Pozsonyi tankerület. 1916—17. tanév. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVIGYEI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE BIBIÉ az 1916—1917. tanévről. Közzéteszi: Szegess Mihály, igazgató. c=*P=i , KOHN F. KÖNYVNYOMDÁJA PRIVIGYÉN. 1917.—VI. EE3EE3

Next

/
Thumbnails
Contents