Pszichológai Tanulmányok 1. (1958)

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK Tíz év óta elsőízben jelenik meg a magyar pszichológiával foglalkozó kutatók munkáinak gyűjteményes összefoglalása. Ez a Magyar Tudományos Akadé­mia kiadásában megjelenő kö­tet közel negyven tanulmányt mutat be. A tanulmányok a pszichológia széles területeit öle­lik fel. Az egyes témák: Henricus Regius, Bechterew, Piaget, a tanulás, a gondolkodás, az ér­zelmek, a közösségi lélektan, az íráskészség, a jutalmazás és büntetés, az olvasmányok a ’’psziché’’ fejlődése, a gyermek­kori rendellenességek, a tanács­adás, stb, stb. A kötet hasz­nálhatóságát kitűnően egészíti ki a lélektannal foglalkozó magyarországi intézetek munkás­ságát bemutató ismertetések és a magyar szerzők 1945—1957 években megjelent pszichológiai munkáinak bibliográfiája. A kötet nemcsak a pszichológia tudományának műveléséhez nyújt segítséget, hanem az olvasóközönség széles rétegeit is felvilágosítja a pszichológia problémáiról és azok megoldá­sainak különféle lehetőségeiről-

Next

/
Thumbnails
Contents