Pszichológiai Tanulmányok 13. (1972) - Környezet és tevékenység

KÖRNYEZET ÉS TEVÉKENYSÉG Szerkesztette Lénárd Ferenc (Pszichológiai Tanulmányok XIII.) A Magyar Pszichológiai Tudo­mányos Társaság 3. nagygyűlése hazánk felszabadulásának 25. évfordulójával esett egybe. E j ubileumhoz kapcsolódik a Pszi­chológiai Tanulmányok XIII. kötete, mely az előző gyűjtemé­nyekhez hasonlóan már meg­szokottan gazdag tematikát fog­lal magában. Pszichológusok, pedagógusok, magasabb terme­lési folyamatokat irányító-szer­vező szakemberek érdeklődéssel vehetik kezükbe ezt a kötetet is: a több mint hetven tanul­mány, cikk alapján képet kap­nak belőle a magyar tudomá­nyos pszichológiai élet és tevé­kenység sokoldalúságáról, kor­szerűségéről. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents