Pszichológiai Tanulmányok 15. (1979)

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK XV. Szerkesztette Hunyady György Színes tematikájú, gazdag válo­gatást kap kézhez az olvasó. A Hunyady György szerkesz­tette kötet négy témacsoport­ban tárgyalja a pszichológiai kutatások új eredményeit, a korábbiaktól eltérően nagyobb terjedelmű, értekezés jellegű dolgozatokkal. Ez a terjodelmi növekedés a vizsgált kérdések alaposabb tárgyalását, tágabb összefüggéseinek elemzését teszi lehetővé, egyik-másik tanul­mány leendő monográfiák kör­vonalait vázolja fel. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents