Pszichológiai Tanulmányok 16. (1986)

PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK XVI. Szerkesztette Hunyady György E tanulmánykötetben napja­ink hazai pszichológiai kutatá­sairól kap széles távlatú képet az olvasó. Az öt nagy téma köré csoportosuló dolgozatok szinte minden fő kutatási területről adnak egy-egy beszámolót. A vizsgált kérdéseket a szerzők viszonylag nagy terjedelemben tárgyalják, egyik-másik tanul­mány az önálló monográfia kör­vonalait vázolja föl. Az alapkutatás jellegű tanul­mányok a személyiséggel, tesz­tek értékelésével, a nyelvfejlő­dés bonyolult kérdéseivel foglal­koznak. Mások közelítenek a gyakorlati élethez: a munka­helyi magatartás törvényszerű­ségeiről, a vezetői kvalitás vizs­gálatáról, az alkotó gondolkodás fejlesztéséről, a személyiségtor­zulás megnyilvánulásairól szól­nak. A kötet értékét a tanul­mányok többségének nemzetkö­zi kitekintése is növeli.

Next

/
Thumbnails
Contents