Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1875

É RTESI T 0JE A Ifi I MAIZÓ M ifi 4 T I EGYESÜLT PROTESTÁNS GYMNASIUM XXIII-ik az 1875U tanévről. — — ^<r6z-ci: ifllfi?, EZ ÉVI IGAZGATÓ. A hüzvizsigák rendé: Junius 26-áii d. e. az V. és VI. osztályban. Junius 27-én d. e. a III. és IV. osztályban. „ 26-án d. u. az I. „ „ 27-én d. u. a II. „ Ezeket megelőzi junius 18-án (vasárnap) d. e. isteni tisztelet után a franczia nyelvet tanulók vizsgálata, s d. u. 3 órakor lesz a „Kaziuezy-Unnepély“, mit a tornászat! próba zár be, mely a közős-iskola tornahelyiségében leend. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT EÁBELY MIKLÓSNÁL. 1876.

Next

/
Thumbnails
Contents