Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1889

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS FÖGYMNAS1UM X X XVI [-< lik értesítője cis 1889—tanévről. KÖZLI: ZACHAR GUSZTÁV e. i. igazgató. RIMASZOMBAT, N Y 0 M A T 0 T T E Á ií E L Y MIKLÓSNÁL. 18 9 0

Next

/
Thumbnails
Contents