Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1895

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS FŐGYMNASIUM XLIlI-dik ÉRTESÍTŐJE az i8C)5—C)6=ik tanévről. KÖZLI: FÁBRY JÁNOS, igazgató. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1806.

Next

/
Thumbnails
Contents