Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1896

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS FÜGYMNASIÜM XLIV-ik értesítője 1 üQO—9?=ik tanévről. KÖZLI: BODOR ISTVÁN, igazgató. RÍM A S Z O M^lí AT, ’ NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 185)7.

Next

/
Thumbnails
Contents