Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1898

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM XLVI-ik értesítője AZ 1898—99-ik TANÉVRŐL. * KÖZLI : BODOR ISTVÁN, IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁHELY MIKLÓS KÖN YVN Y O MDÁJÁBA N

Next

/
Thumbnails
Contents