Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1900

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM XLVIII-ik értesítője AZ 1900—1901-ik TANÉVRŐL. * KÖZLI: BODOR ISTVÁN, IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT EÁBE1.Y MIKOÖ8 KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents