Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1901

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM XLIX-ik ÉRTESÍTŐJE AZ 1901—1902-ik TANÉVRŐL. KÖZLI: BODOR ISTVÁN IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT KÁBÉ I, Y MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents