Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1902

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESITŐJ E AZ 1902 —1903-1K TANÉVRŐL KÖZLI: LOYSCH ÖDÖN IGAZGATÓ. NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903. L-ik RIMASZOMBAT,

Next

/
Thumbnails
Contents