Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1903

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM Ll-ik értesítője AZ 1903—4-ik TANÉVRŐL. KÖZL1 : LOYSCH ÖDÖN, IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÂRELY MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents