Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1904

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM Lll-ik ÉRTESÍTŐJE AZ 1904—905-ik TANÉVRŐL. KÖZLI: LOYSCH ÖDÖN, IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents