Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1905

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM Llll-ik ÉRTES1TŐJ E AZ 1905—906-ik TANÉVRŐL. © KÖZLI : LOYSCH ÖDÖN, IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1906

Next

/
Thumbnails
Contents