Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1906

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM LIV-ik értesítője AZ 1906—1907. TANÉVRŐL. © / KÖZLI: LOYSCH ÖDÖN IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents