Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1907

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM LV IK ÉRTÉS ÍTŐJ E AZ 1007—1908. TANÉVRŐL. ■■■■■ - KÖZLI : --■■■■ ■ ' : LOYSCH ÖDÖN IGAZGATÓ. 1908 NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN RIMASZOMBATBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents