Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1910

A RIMASZOMBATI EGY. PROT. FŐGIMNÁZIUM LV II HK értesítője AZ 1910—191 i -IK TANÉVRŐL. KÖZLI: DR VERESS SAMU IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents