Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1912

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROT. FŐGIMNÁZIUM LX-ik értesítőié AZ 1912—1913. TANÉVRŐL. ■ tv _9=^rT^=D KÖZLI: DE VERESS SAMU IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents