Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1913

A RIMASZOMBAT! EGY. PROT. FŐGIMNÁZIUM LXl-IK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913— 14 IK TANÉVRŐL. KÖZLI: D* VERESS SAMU IGAZGATÓ. ' RIMASZOMBAT, NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents