Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1914

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM LXII-IK ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. TANÉVRŐL. KÖZLI: LOYSCH ÖDÖN IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY MIKLÓS FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents