Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1916

A R1MA5Z0MBAT1 E6Y. PROT. FŐGIMNÁZIUM bXIV-IK ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—17-1K TANÉVRŐL. KÖZLI: LOY5CH ÖDÖN IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT. NYOMATOTT LÉVAI IZSÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1917.—256.

Next

/
Thumbnails
Contents