Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1940

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Miskolci íankerület. A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GIMNÁZIUM (VH—'VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1940—41. TANÉVRŐL. FENNÁLLÁSÁNAK 88 ÉVE. KÖZZÉTESZI: viléz FÁBIÁN VILMOS T. ü. FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. Nyomaton Magyar Andor könyvnyomda vállalatánál Rimaszombat, Horthy Miklós tér 6,

Next

/
Thumbnails
Contents