Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1941

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület» Miskolci íankerülef. A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GIMNÁZIUM (VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 89--IK ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: vitéz FÁBIÁN VILMOS T. U. FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. Nyomatolt Magyar Andor könyvnyomda vállalatánál Rimaszombat, Horthy M.»tér 6.

Next

/
Thumbnails
Contents