Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1943

Tiszavidéki Evang. Egyházkerület. Miskolci tankerület. A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1943-44. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 91-1K ÉVÉBEN. Szerkesztette: vitéz FÁBIÁN VILMOS t. ti. főtanácsos, igazgató. Nyomatott R Á B E L Y KÁROLY könyvnyomdájában, Rimaszombat. 1944.

Next

/
Thumbnails
Contents