Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1879

-Ä. KEGYES TANÍTÓ-RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ RÓZSAHEGYI ROM. RATH. RL-GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1879-SO-d-ilci ta-név végén. KASSÁN, NYOMATOTT SCHARF F. JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880 KÖZLI : AZ IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents