Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1882

A KEGYES TANÍTÓ-RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ * * * RÓZSAHEGYI KATH. AL-GYMNASIUI ÉRTESÍTŐJE S.Z 1883-83-dibi tanév végén. KÖZLI : AZ IGAZGATÓSÁG. • - KASSA, m NYOMATOTT SOHARF F- JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN­1883

Next

/
Thumbnails
Contents