Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1889

VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ RÓZSAHEGYI KATH. ALGYMNASIUM értesítője A KEGYES TANÍTÓKÉNDIEK AZ 1889/90-iki tanév végén. KÖZLI: IGAZGATÓSÁG. LIPTÓ-SZENT-MIKLÓS NYOM. STEIER IZIDORNÁL LI PT Ó - SZ E N T-M I K LÓ SO N. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents