Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1900

A M AG Y A R KEG Y E S-T A NIT OR EN D VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ RÓZSAHEGYI KATH. FÓGYMNASIUM értesítője a2 19OO—1901 tanév végén. KÖZLI : AZ IGAZGATÓSÁG. RÓZSAHEGY. NYOMATOTT SALVA KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents