Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1912

A MAGYAR KEGYES-TANÍTÓREND VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ RÓZSAHEGYI RÓM. KATH. FÖG I M NÁZI U M ÉRTESÍTŐ J E AZ 1912-13. TANÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. RÓZSAHEGY, 1913. NYOMATOTT KOMOR TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents