Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1916

A Magyar Kegyes-Tanitórend vezetése alatt álló RÓZSAHEGYI ROM. KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE az 1916-17. tanévről. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. Rózsahegy 1917. Nyomatott Páriöka János könyvnyomdájában. n

Next

/
Thumbnails
Contents