Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1875

A I1ÎS. ?Í«1SMIM ÉRTESÍTŐJE AZ l875/6-dik tanévre. KÖZZÉTESZI NÁTAFALUSSY KORNÉL, Főgymn. Igazgató. ROZSNYÓ, KOVÁCS MIHÁLY KÖNYVNYOMDÁJA 18ÏG.

Next

/
Thumbnails
Contents