Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1879

A ROZSNYÓI KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE /z 1877so-dik TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI NÁTAFALUSSY KORNÉL, IGAZGATÓ. ROZSNYÓ. NYOMATOTT KOVÁCS MIHÁLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents